Så Förbereder du dig Inför ett Prov

Plugg

Att förbereda sig inför ett prov är kanske den viktigaste delen av dina studier. Prov är det som oftast används för att bedöma dina kunskaper och beroende på typen av prov kan det vara avgörande för till exempel dina betyg eller förutsättningar för att få ett jobb eller komma in på din drömutbildning.

Med det sagt vill du ge dig själv bästa möjliga förutsättningar för att lyckas. Och det mest centrala i detta är naturligtvis goda förberedelser.

Att ha en tydlig strategi och att förbereda sig väl ger dig bästa möjliga chanserna för att uppnå bästa möjliga resultat och kan också bidra till att minska stress och ångest vilket många upplever inför ett prov.

Många gånger är det inte bara kunskapen som är viktig utan även förmågan att platt använda effektiva metoder för att på bästa sätt komma ihåg informationen du pluggar på.

I denna artikel ska vi därför ta en närmare titt på hur du kan förbereda dig inför et prov, vare sig det är högskoleprovet, ett historieprov i skolan, nationella proven, och allt däremellan. Oavsett typen av prov är strategierna för förberedelser och studier desamma.

Förstå Provet och dess utformning

Det första steget är att förstå provet, dess utforming, och vad det kommer att fokusera på. Bästa stället att börja är att förstå vad det är du förväntas kunna och därmed vad provet kommer att testa. När du har en bättre förståelse för vad det är du förväntas kunna blir det lättare att lägga din energi på det som faktiskt betyder någonting.

Med detta i åtanke vill du börja med att ta reda på vad provet handlar om och hur det är utformat. Vilka delar kommer provet att innehålla och vilka typer av frågor är det? Är det flervalsfrågor, korta svar, uppsatser, eller någonting annat? Beroende på typen av prov kan möjligheterna att ta reda på vad som kommer variera. För högskoleprovet till exempel är det enkelt att titta på gamla högskoleprov som finns tillgängliga för att förstå formatet, hur frågorna generellt är uppbyggda, och vilka ämnen de behandlar. Detsamma gäller också till exempel körkortsprovet. Men om det är ett vanligt prov i skolan kan det vara svårare. Det kan dock hjälpa att kommunicera med läraren för att förstå om det är kryssfrågor, längre uppsatser, eller någonting annat.

Om du har fått information om provet innan är det viktigt att läsa igenom alla instruktioner och riktlinjer för att undvika missförstånd eller misstag. Det är också viktigt att du ser till att du förstår hur provet kommer att betygsättas och vilka kriterier som bedöms så att du kan anpassa dina studier efter detta.

Sist men inte minst vill du ta reda på ämnen som kommer att testas så gott det går. Som sagt, i vissa fall är detta inte möjligt men för vissa prov kan du få en ganska god förståelse för ämnena som kommer att behandlas på provet. Utifrån detta bör du titta på vilka studiemedel som är bäst anpassade för att förbereda dig för detta, vare sig det är skolböcker, föreläsningar, eller någonting annat.

Skapa en Studieplan

Nu när du har en bättre förståelse för vad du förväntas kunna och hur provet kommer att vara utformat är det dags att skapa en studieplan utefter detta. Det är ingen nyhet att studier på det ämne du kommer att ha prov på är helt centralt för att maximera dina chanser att prestera väl. Det hjälper dig att förbereda dig bättre, fokusera på rätt saker, och skapa bästa förutsättningar för att lyckas. På så sätt kan du maximera din studietid och säkerställa att du täcker allt nödvändigt material utan att känna dig överväldigad.

Det är bra att etablera en studieplan så fort du vet om datumet för provet så att du undviker att stressplugga i sista minuten. Desto tidigare du börjar plugga desto bättre då revision är helt centralt när det kommer till att lära sig om ett nytt ämne.

Ett viktigt tips är att dela upp dina studier i mindre, hanterbara delar för att minska stressen och göra uppgiften mer överskådlig.

Det är också klokt att sätta upp mål och planeringar för hur du ska plugga. Du kan till exempel sätta upp specifika mål för dina studier, till exempel att varje pluggsession ska gå igenom ett visst antal kapitel, klara ett visst antal övningar, eller liknande. Att vara så specifik som möjligt hjälper dig att göra studierna mer konkreta så att du vet när du är klar med varje studiesession. Här är det viktigt att ha en balans genom att inte plugga för lite eller för mycket. Du vill plugga tillräckligt mycket varje gång så att du faktiskt lär dig något men inte överdriva så att du blir överväldigad och inte kommer ihåg något av den information du pluggat på.

Det är också smart att bestämma specifika tider som du ska plugga på. På så sätt vet du exakt när du behöver plugga och undviker att skjuta upp det när du inte orkar.

Förbered Material och Resurser

När du ska plugga behöver du såklart någonting att plugga på. Med detta i åtanke är det viktigt att ha material som du ska plugga på. Vilket material du behöver varierar naturligtvis beroende på typen av prov och de specifika omständigheterna kring provet men olika typer av studiematerial kommer att vara olika lämpliga för olika typer av prov.

Börja med att samla alla nödvändiga böcker, anteckningar och material. Du kan till exempel gå igenom kursböcker, anteckningar och andra studiematerial för att se till att du har allt material med relevant information som kommer att komma på provet och som du förväntas kunna. Ett misstag är att det studiematerial man har inte inkluderar information om allt man förväntas kunna. Om så är fallet spelar det ingen roll hur mycket man pluggar då man inte har tillgång till all information man förväntas kunna.

När du har allt ditt studiematerial samlat är det viktigt att organisera det på ett lämpligt och praktiskt sätt så att det är överskådligt. Du vill effektivisera dina studier så att du inte behöver slösa tid på att leta efter information när du behöver den.

Det finns en oändlig mängd material och information att tillgå online men det viktigaste är att ha ett lämpligt urval i en volym som är överskådlig. Annars är risken att den enorma mängd studiematerial du har bliv överväldigande.

Samtidigt är det väldigt värdefullt att ha tillgång till en mångfald av material då det kan ge dig möjlighet att få en djupare förståelse för ämnet.

Studietekniker

Olika personer har olika studietekniker för hur de pluggar inför prov. Olika tekniker är olika effektiva för inlärningen så detta är någonting som du vill försöka optimera för att göra lärandet så effektivt som möjligt.

Ett populärt sätt är att göra gamla prov (om möjligt). Vissa prov såsom högskoleprovet och körkortsprovet erbjuder tillgång till gamla prov så att du kan träna på de prov som hållits tidigare. Detta är otroligt värdefullt då det ger dig en bättre förståelse för utformningen av provet, typen av frågor som kommer, och vad du förväntas kunna. På så sätt kommer provet att kännas väldigt bekant när du väl sätter dig ner för att göra det. Med det sagt är det inte säkert att du kan få tillgång till gamla prov och då behöver du andra studietekniker.

En populär studieteknik är att läsa kursmaterialet noggrant och sammanfatta det i dina egna ord. Förklara ämnet för dig själv eller för någon annan för att säkerställa att du har förstått det tillräckligt väl.

En annan metod är att testa dina kunskaper genom att göra övningar och provfrågor. Detta innebär att du aktivt arbetar med övningar och praktiska tillämpningar av det studerade materialet för att fördjupa förståelsen.

Använd övningsprov och provfrågor för att utvärdera din kunskapsnivå och identifiera områden där du behöver stärka dina kunskaper ytterligare.

Det finns naturligtvis en massa olika studietekniker och olika personer kan uppleva olika strategier som mest effektiva. Det viktigaste är att du hittar en studieteknik som passar just dig allra bäst. Oavsett vad hjälper effektiva studietekniker till att minnas informationen du pluggar på.

Variera Studiemiljön

Detta bör inte underskattas i dina studier. Att sitta och läsa sida efter sida, enorma mängder information inför ett prov är inte alltid idealt. Faktum är att det kan bli väldigt överväldigande och göra att du läser och läser men faktiskt inte kommer ihåg det di läser. Detta är inte en effektiv användning av din studietid. Ditt mål är trots allt att lära dig, inte plugga.

Att variera din studiemiljö kan hjälpa till att göra dina studier mer roliga och engagerande. Genom att experimentera med olika platser och omgivningar kan du maximera din produktivitet och motivation under studieprocessen. Ett tips är att testa olika studiemiljöer för att hålla din studierutin varierad och intressant. Det kan till exempel vara att gå till ett bibliotek för en lugn och tyst studiemiljö som är fri från distraktioner eller att gå till ett kafé för att få en mer avslappnad atmosfär och möjlighet att stimulera kreativiteten.

Att variera studiemiljön kan göra underverk för att öka din studiemotivation vilket är viktigt för att orka hålla ut tills provet.

Lämna ett svar

Läs också